Parašyta 2014 spalio 6 d.

Sporto forumo Seime aktualijos

Lietuvos Respublikos Seime surengtas sporto forumas „Sveiki, fiziškai aktyvūs, sportiškai išprusę vaikai ir jaunuoliai – moderni, ekonomiškai stipri ir saugi valstybė“. Jo organizatoriai –LR Seimas, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija bei Sveikatos apsaugos ministerija, o Lietuvos sporto universitetas buvo šio renginio partneris. Forumo diskusijoje „Kryptingas, aktyvus tarpinstitucinės sporto politikos įgyvendinimas“ ir rezoliucijos rengimo darbo grupėje dalyvavo LKKMA prezidentė dr. Laima Trinkūnienė.

Prezidentė aktualizavo trikdžius kūno kultūros mokytojų profesinėje veikloje, kuriuos siūlė įtraukti į forumo rezoliuciją:

  1. rengiant 2015-2016 ir 2016-2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus kūno kultūros pamokoms skirti ne 2 valandas per savaitę, bet 3 valandas;
  2. keisti BUP “130.2 Kūno kultūrai mokyti “gali būti”, į turi būti sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės. Ne didesnės nei 15 tos pačios lyties mokinių;
  3. parengti ir įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų sporto infrastruktūros, būtinos kokybiškoms kūno kultūros pamokoms organizuoti (sporto salių, atskirų mergaičių ir berniukų persirengimo kambarių, dušų ir kt.), sutvarkymo programą;
  4. parengti kūno kultūros ir sporto vadovėlį;
  5. reglamentuoti kūno kultūros metodinio kabineto įrengimo mokyklose būtinybę, kur mokytojas galėtų vesti mokiniams teorinius užsiėmimus, rengti projektus, ruoštis sporto renginiams, bendrauti su mokinių tėvais;
  6. sukurti nacionalinio lygmens duomenų bazę, į kurią visi Lietuvos kūno kultūros mokytojai suvestų mokinių fizinio pajėgumo rezultatus, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės – mokinio sveikatos būklę (forma Nr. 027-1/a);
  7. numatyti aiškų apmokėjimą kūno kultūros mokytojams už darbą savaitgaliais, po darbo (varžybos ir kt.).

LKKMA tikisi, kad po šio Sporto forumo bus nubrėžtos aiškios valstybės politikos gairės nuo sveiko, fiziškai aktyvaus, sportiškai išprususio vaiko ir jaunuolio link modernios, ekonomiškai stiprios ir saugios valstybės.

Go to top