• Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos nariais gali būti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai, dirbantys kūno kultūros ir sporto srityje ir tik esantys miesto ar rajono skyriaus nariais. Jeigu nepriklausote žemiau išvardintiems asociacijos skyriams ir pervesite pinigus netapsite LKKMA nariu ir pinigai nebus gražinami.

    Narystė asociacijoje yra mokama. Stojamasis mokestis – 5 Eur., metinis nario mokestis - 5 Eur. Sumokėję stojamąjį mokestį, atleidžiami nuo pirmųjų metų nario mokesčio. 

Go to top