Nauja narystė

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Pasirinkite mokėjimo būdą:

LKKMA

Prašymas

Kaunas, 2019

LKKMA prezidentei Laimai Trinkūnienei
Dėl priėmimo į LKKMA

             Prašau priimti mane nariu į Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociaciją (LKKMA). Su asociacijos įstatais susipažinau ir įsipareigoju juos vykdyti. Pasižadu aktyviai dalyvauti LKKMA veikloje ir mokėti asociacijos valdybos posėdyje (2014 10 27 protokolo Nr. 2) nustatyto dydžio stojamąjį arba nario mokestį LKKMA tikslų bei uždavinių įgyvendinimui.

 

Go to top