Parašyta 2023 gruodžio 11 d.

Fizinio ugdymo forumas Panevėžyje

Bendra2023 m. gruodžio 1 d., Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje vyko Fizinio ugdymo forumas 2023 „Atnaujintas ugdymo turinys: praktinės žinutės mokytojams“ (pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame ugdyme“, Nr. 213002709).

Forume dalyvavo apie 130 dalyvių. Į forumą atvyko Justinas Kinderis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėjas sporto politikos klausimais. Mindaugas Požėla, Nacionalinės švietimo agentūros specialistas, kuruojantis fizinį ugdymą. Asta Kriaučiūnaitė, Nacionalinės sporto agentūros, fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė. Izolda Pakalnienė, Panevėžio skyriaus vyresnioji specialistė. Dalyvius sveikino Raimondas Dambrauskas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius.

Forumo tikslas - perteikti atnaujinto turinio programos dalis praktinėmis užduotimis: "Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas” (A) dalis; "Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas” (B) dalis" ir "Sporto ir sveikatos vertybinių nuostatų ugdymas ir raiška” (C) dalis.

 

Apie atnaujinto turinio fizinio ugdymo programą "Fizinio ugdymo kaitos kryptys” pranešimą skaitė Doc. dr. Laima Trinkūnienė, LKKMA prezidentė, Lietuvos sporto universitetas.

A4. "Patirtis Baltijos šalių seminaruose: smagūs žaidimai“ supažindino dr. Olegas Batutis, ekspertas, Prienų „Žiburio“ gimnazija

A4. "Judėjimo įgūdžių lavinimas, plėtojant žaidimų įvairovę“ užsiėmimą vedė Vesta Ilgūnaitė, mokytoja, Panevėžio "Šaltinio” progimnazija ir Justas Četkauskas, mokytojas, Panevėžio "Šaltinio” progimnazija;

B3. "Fizinio pajėgumo ugdymas, taikant aktyvias užduotis“ vedė Brigita Šaučiūnaitė, mokytoja, Panevėžio "Vyturio“ progimnazija Mindaugas Barzdenis, vyr. mokytojas, Panevėžio "Saulėtekio“ progimnazija;

A5. "Išmaniosios technologijos: objektyvūs ir subjektyvūs intensyvumo įsivertinimo būdai“ vedė Tadas Stankevičius, vyr. mokytojas, Alytaus Dzūkijos mokykla Jolanta Tartenienė, vyr. mokytoja, Alytaus Šv. Benedikto gimnazija;

B2. Žaidimą "Pickleball“ pristatė Edvinas Gedgaudas, mokytojas ekspertas, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija;

C2. "Įtraukiojo ugdymo praktinių užduočių taikymas“ vedė Artūras Mažeika, metodininkas, Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centras.

Mokytojai aktyviai dalyvavo atliekant praktines užduotis, diskutavo, teikė siūlymus apie atnaujintų programų praktines įgyvendinimo galimybes, pamokos struktūrą.

Go to top